Cách gỡ cài đặt driver AMD Catalyst trên Windows

Bài viết này cung cấp hướng dẫn về cách gỡ cài đặt trình điều khiển AMD Catalyst khỏi hệ thống PC chạy Microsoft Windows với cạc đồ họa AMD Radeon.

GHI CHÚ: Hướng dẫn bên dưới không áp dụng cho trình điều khiển AMD Catalyst trên hệ thống AMD APU. Các hệ thống có APU AMD không cần phải trải qua quá trình gỡ cài đặt trình điều khiển trước khi cập nhật. Để cập nhật trình điều khiển đồ họa trên hệ thống AMD APU, chỉ cần tải xuống và cài đặt trình điều khiển AMD Catalyst tương thích mới nhất.

Cách gỡ cài đặt trình điều khiển AMD Catalyst trên Windows 8.1 và Windows 10

1. Di chuyển con trỏ đến phía dưới bên trái của màn hình Metro hoặc giao diện người dùng. Cái hộp Khởi đầu sẽ xuất hiện ngay lập tức.

2. Nhấp chuột phải vào màn hình để mở menu ngữ cảnh và chọn Bảng điều khiển.

Mở bảng điều khiển
Mở bảng điều khiển

3. Chọn Chương trình và các tính năng trong Bảng điều khiển và làm theo các bước được đề cập trong phần Gỡ cài đặt Trình quản lý cài đặt AMD Catalyst (CIM) khỏi Bảng điều khiển.

Cách gỡ cài đặt trình điều khiển AMD Catalyst trên Windows Vista và Windows 7

1. Nhấp vào Khởi đầu.

2. Mở Bảng điều khiển.

3. Chọn Chương trình và các tính năng từ Bảng điều khiển và làm theo các bước được đề cập trong phần Gỡ cài đặt Trình quản lý cài đặt AMD Catalyst (CIM) khỏi Bảng điều khiển.

Gỡ cài đặt Trình quản lý cài đặt AMD Catalyst (CIM) khỏi Bảng điều khiển

1 trong Bảng điều khiển, chọn Trình quản lý cài đặt AMD Catalyst.

2. Nhấp vào Thay đổi.

Nhấp vào Thay đổi
Nhấp vào Thay đổi

3. Khi được nhắc bởi AMD Catalyst Install Manager – InstallShield Wizard, hãy nhấp vào Kế tiếp.

4. Khi được nhắc bởi AMD Catalyst Install Manger – InstallShield Wizard, hãy chọn bày tỏ Gỡ cài đặt TẤT CẢ Phần mềm AMD.

GHI CHÚ: Kiểm soát tài khoản người dùng Windows (UAC) có thể yêu cầu “Bạn có muốn cho phép chương trình sau từ một nhà xuất bản không xác định thực hiện các thay đổi đối với máy tính này không?” (Bạn có muốn cho phép chương trình sau từ một nhà sản xuất không xác định thực hiện các thay đổi đối với máy tính này không?). Nếu điều đó xảy ra, hãy nhấp vào Đúng để tiếp tục quá trình gỡ cài đặt.

5. Nhấp vào Tất cả các phiên bản để cho phép Trình quản lý cài đặt AMD Catalyst xóa tất cả các phiên bản trước của trình điều khiển AMD và các thành phần ứng dụng AMD được CIM cài đặt.

Nhấp chuột Phiên bản hiện tại sẽ chỉ gỡ cài đặt phiên bản trình điều khiển và thành phần mới nhất.

Nhấp vào Tất cả các phiên bản để cho phép Trình quản lý cài đặt AMD Catalyst xóa tất cả các phiên bản trước của trình điều khiển AMD
Nhấp vào Tất cả các phiên bản để cho phép Trình quản lý cài đặt AMD Catalyst xóa tất cả các phiên bản trước của trình điều khiển AMD

6. Quá trình gỡ cài đặt sẽ bắt đầu.

7. Khi được nhắc gỡ cài đặt Trình quản lý cài đặt AMD Catalyst, hãy nhấp vào Tẩy.

8. Nhấp vào Hoàn thành.

9. Nhấp vào Đúng khi được nhắc khởi động lại hệ thống và hoàn tất quá trình gỡ cài đặt.

Để xác minh rằng trình điều khiển AMD Catalyst và tất cả phần mềm liên quan đã bị xóa khỏi hệ thống, hãy quay lại danh sách Chương trình và những tính năng và kiểm tra xem có mục AMD nào không. Nếu vẫn có các mục AMD cụ thể vẫn được liệt kê, hãy xóa chúng bằng quy trình trên.

Cách gỡ cài đặt trình điều khiển AMD Catalyst trên Windows XP / Windows 2000

1. Nhấp vào Khởi đầu.

2. Mở Bảng điều khiển.

3. Chọn Thêm hoặc loại bỏ các chương trình.

4. Từ danh sách các chương trình hiện được cài đặt, hãy chọn Trình quản lý cài đặt AMD Catalyst.

Chọn Trình quản lý cài đặt AMD Catalyst
Chọn Trình quản lý cài đặt AMD Catalyst

5. Chọn Thay đổi và tiếp tục với các bước gỡ cài đặt.

6. Khởi động lại hệ thống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *