#1 Khắc phục lỗi thiếu file MSCOMM32.OCX Mới Nhất

#1 Khắc phục lỗi thiếu file MSCOMM32.OCX Mới Nhất  

 5. Link Tải

>>>Link TẢI XUỐNG TRỰC TIẾP

>>>LINK TẢI DỰ PHÒNG 1

>>>LINK TẢI DỰ PHÒNG 2

Xem ngay video Khắc phục lỗi thiếu file MSCOMM32.OCX

Khắc phục: Trạng thái thiếu tập tin MSCOMM32.OCX: – Khi chạy chương trình trên máy tính từ Windows 7/8 / 8.1 / 10 (Windows 32 hoặc 64 bit), nó gặp phải thông báo lỗi tương tự như trên – Phần mềm chỉ tương thích với các phiên bản trước . của Windows hoặc thiếu tệp đó để chạy. Để khắc phục lỗi đó bạn thực hiện như sau để khắc phục lỗi phần mềm chạy trên phiên bản Windows hiện tại của bạn Cách thực hiện: – Tìm kiếm file MSHFLXGD.OXC trên mạng hoặc tải về theo link mình cung cấp bên dưới. – Copy vào thư mục C: Windows System32 (đối với Windows 32 bit) hoặc C: Windows SysWOW64 (đối với Windows 64 bit) – Và thực hiện lệnh sau trong cửa sổ cmd (chú ý chạy cmd với quyền của quản trị viên ) Regsvr32 /sc:windowssystem32MSHFLXGD.ocx (dành cho Windows 32-bit) Regsvr32 /sc:windowsSysWOW64MSHFLXGD.ocx (dành cho Windows 64-bit) Hình minh họa: – Windows 7 (64-bit) – Làm như vậy là thành công – Trong Windows 10 nó sẽ hiện ra thông báo đăng ký thành công do mình thêm vào nên sẽ không hiện thông báo Như vậy là thành công Video sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục lỗi tiếp theo. Nếu bạn không làm được, hãy bình luận bên dưới để được giúp đỡ. Liên kết tệp bên dưới:

Khắc phục lỗi thiếu file MSCOMM32.OCX “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=lJJQDptCY4k

Tags của Khắc phục lỗi thiếu file MSCOMM32.OCX: #Khắc #phục #lỗi #thiếu #file #MSCOMM32OCX

Bài viết Khắc phục lỗi thiếu file MSCOMM32.OCX có nội dung như sau: Khắc phục: Trạng thái thiếu tập tin MSCOMM32.OCX: – Khi chạy chương trình trên máy tính từ Windows 7/8 / 8.1 / 10 (Windows 32 hoặc 64 bit), nó gặp phải thông báo lỗi tương tự như trên – Phần mềm chỉ tương thích với các phiên bản trước . của Windows hoặc thiếu tệp đó để chạy. Để khắc phục lỗi đó bạn thực hiện như sau để khắc phục lỗi phần mềm chạy trên phiên bản Windows hiện tại của bạn Cách thực hiện: – Tìm kiếm file MSHFLXGD.OXC trên mạng hoặc tải về theo link mình cung cấp bên dưới. – Copy vào thư mục C: Windows System32 (đối với Windows 32 bit) hoặc C: Windows SysWOW64 (đối với Windows 64 bit) – Và thực hiện lệnh sau trong cửa sổ cmd (chú ý chạy cmd với quyền của quản trị viên ) Regsvr32 /sc:windowssystem32MSHFLXGD.ocx (dành cho Windows 32-bit) Regsvr32 /sc:windowsSysWOW64MSHFLXGD.ocx (dành cho Windows 64-bit) Hình minh họa: – Windows 7 (64-bit) – Làm như vậy là thành công – Trong Windows 10 nó sẽ hiện ra thông báo đăng ký thành công do mình thêm vào nên sẽ không hiện thông báo Như vậy là thành công Video sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục lỗi tiếp theo. Nếu bạn không làm được, hãy bình luận bên dưới để được giúp đỡ. Liên kết tệp bên dưới:

#1 Khắc phục lỗi thiếu file MSCOMM32.OCX Mới Nhất

Từ khóa của Khắc phục lỗi thiếu file MSCOMM32.OCX: khắc phục lỗi

Thông tin khác của Khắc phục lỗi thiếu file MSCOMM32.OCX:
Video này hiện tại có 3536 lượt view, ngày tạo video là 2016-07-19 16:42:23 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=lJJQDptCY4k , thẻ tag: #Khắc #phục #lỗi #thiếu #file #MSCOMM32OCX

Cảm ơn bạn đã xem video: Khắc phục lỗi thiếu file MSCOMM32.OCX.