#1 Gần 30 lần điều chỉnh quy hoạch: Goldmark City vẫn chưa "thoát" cảnh kiện tụng | VTC Now Mới Nhất

#1 Gần 30 lần điều chỉnh quy hoạch: Goldmark City vẫn chưa "thoát" cảnh kiện tụng | VTC Now Mới Nhất  

 5. Link Tải

>>>Link TẢI XUỐNG TRỰC TIẾP

>>>LINK TẢI DỰ PHÒNG 1

>>>LINK TẢI DỰ PHÒNG 2

Xem ngay video Gần 30 lần điều chỉnh quy hoạch: Goldmark City vẫn chưa "thoát" cảnh kiện tụng | VTC Now

VTC Now | Vụ việc chủ đầu tư Goldmark City “nâng” tòa nhà từ 5 lên 40 tầng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Mặc dù khẳng định việc chủ đầu tư xây dựng là đúng quy định nhưng đến nay UBND quận Bắc Từ Liêm vẫn chưa đưa ra được bất kỳ tài liệu nào chứng minh việc này. #vtcnow #vtctinmoi #vtcsuckhoe #vtcsachhay #vtcchuyenla #vtcphimtruyen

Gần 30 lần điều chỉnh quy hoạch: Goldmark City vẫn chưa "thoát" cảnh kiện tụng | VTC Now “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=5zKJWnlW1p8

Tags của Gần 30 lần điều chỉnh quy hoạch: Goldmark City vẫn chưa "thoát" cảnh kiện tụng | VTC Now: #Gần #lần #điều #chỉnh #quy #hoạch #Goldmark #City #vẫn #chưa #quotthoátquot #cảnh #kiện #tụng #VTC

Bài viết Gần 30 lần điều chỉnh quy hoạch: Goldmark City vẫn chưa "thoát" cảnh kiện tụng | VTC Now có nội dung như sau: VTC Now | Vụ việc chủ đầu tư Goldmark City “nâng” tòa nhà từ 5 lên 40 tầng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Mặc dù khẳng định việc chủ đầu tư xây dựng là đúng quy định nhưng đến nay UBND quận Bắc Từ Liêm vẫn chưa đưa ra được bất kỳ tài liệu nào chứng minh việc này. #vtcnow #vtctinmoi #vtcsuckhoe #vtcsachhay #vtcchuyenla #vtcphimtruyen

#1 Gần 30 lần điều chỉnh quy hoạch: Goldmark City vẫn chưa "thoát" cảnh kiện tụng | VTC Now Mới Nhất

Từ khóa của Gần 30 lần điều chỉnh quy hoạch: Goldmark City vẫn chưa "thoát" cảnh kiện tụng | VTC Now: tải tài liệu

Thông tin khác của Gần 30 lần điều chỉnh quy hoạch: Goldmark City vẫn chưa "thoát" cảnh kiện tụng | VTC Now:
Video này hiện tại có 1611 lượt view, ngày tạo video là 2022-09-13 15:00:11 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=5zKJWnlW1p8 , thẻ tag: #Gần #lần #điều #chỉnh #quy #hoạch #Goldmark #City #vẫn #chưa #quotthoátquot #cảnh #kiện #tụng #VTC

Cảm ơn bạn đã xem video: Gần 30 lần điều chỉnh quy hoạch: Goldmark City vẫn chưa "thoát" cảnh kiện tụng | VTC Now.