#1 Cách download file Google Sheets, Google Docs chỉ xem được, bị chặn tải về, không cài plugin Mới Nhất

#1 Cách download file Google Sheets, Google Docs chỉ xem được, bị chặn tải về, không cài plugin Mới Nhất  

 5. Link Tải

>>>Link TẢI XUỐNG TRỰC TIẾP

>>>LINK TẢI DỰ PHÒNG 1

>>>LINK TẢI DỰ PHÒNG 2

Xem ngay video Cách download file Google Sheets, Google Docs chỉ xem được, bị chặn tải về, không cài plugin

Cách tải file Google Sheets, Google Docs chỉ xem được, chặn tải, không cài plugin | Cách tải xuống được bảo vệ / chỉ xem / không thể tải xuống / Google Trang tính, Google Tài liệu không có tiện ích mở rộng / không có plugin Cách tải xuống được bảo vệ / chỉ xem / không thể tải xuống / Google Trang tính, Google Tài liệu không có tiện ích mở rộng / không có plugin Cách tải xuống được bảo vệ / xem chỉ / không thể tải xuống / Google Trang tính, Google Tài liệu không có tiện ích mở rộng / không có plugin Chương: 00: 00 Tải xuống dữ liệu từ Google Trang tính hoặc tệp Google Tài liệu mà chỉ có thể xem mà không cần cài đặt thêm bất kỳ plugin nào vào trình duyệt | Cách tải xuống được bảo vệ / chỉ xem được / không tải được / Google Trang tính, Google Tài liệu không có tiện ích mở rộng / không có plugin 01:12 Hướng dẫn cách tải dữ liệu từ tệp Google Trang tính có thể xem được | Cách tải xuống được bảo vệ / chỉ xem / không thể tải xuống / Google Trang tính không có tiện ích mở rộng / không có plugin 05:09 Hướng dẫn tải dữ liệu từ tệp Google Tài liệu hiển thị | Cách tải xuống được bảo vệ / chỉ xem được / không tải được / Google Docs không có đuôi / không có plugin 💡💡💡 Trường hợp: Trong quá trình làm việc với dữ liệu trong Google Sheets hay Google Docs, đôi khi bạn thấy một tập tin rất lớn. đẹp và muốn tải xuống, nhưng không thể. Vì file dữ liệu trên Google Sheets hay Google Docs chỉ để xem, đọc nên không tải được, không sao chép, không in được, thậm chí không thể bấm hay chỉnh sửa. Vì vậy, trong video này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tải dữ liệu từ tệp Google Sheets hoặc Google Docs mà chỉ có thể xem được mà không cần cài đặt thêm plugin trên trình duyệt. Điều này sẽ cho phép chức năng sao chép, nhưng bạn vẫn phải sao chép và tạo bảng tính trong Excel hoặc tài liệu trong Word theo cách thủ công. ✳️✳️✳️ TH1: Quản lý tệp Google Trang tính: + Bước 1: Mở liên kết Google Trang tính để tải xuống Ví dụ: + Bước 2: Trong liên kết, thay “edit # gid = 590977250” bằng “htmlview”. Tệp Google Trang tính được hiển thị ở dạng xem HTML – chế độ xem ngôn ngữ siêu văn bản + Bước 3: Chỉ cần chọn tất cả dữ liệu của trang Google Sheets ➡️ Nhấn Ctrl + C (Hoặc nhấp chuột phải ➡️ Chọn sao chép) ➡️ Chuyển đến trang tính của tệp Excel mới trên máy tính ➡️ Nhấn Ctrl + V (Hoặc nhấp chuột phải ➡️ Chọn Dán) ➡️ Xóa các cột và hàng thừa là xong! + Bước 4: ➡️ Căn chỉnh sửa dữ liệu ngon lành! ➡️ Làm tương tự với các sheet còn lại ️✳️✳️ TH2: Quản lý file Google Docs: + Bước 1: Mở link Google Docs để tải về ví dụ: + Bước 2: Vào phần Cài đặt của trình duyệt Google Chrome ➡️ Tìm kiếm bằng keyword Javasci ➡️ Vào Site Settings ➡️ Vào JavaScript, chọn Blocked (vô hiệu hóa chức năng cho phép) + Bước 3: Quay lại link Google Docs và refresh (tải lại) ➡️ Trong link thay thế chỉnh sửa bằng file Google Docs mobilebasic hiển thị trong Chế độ xem cơ bản – chế độ xem di động ➡️ Nhấn Enter + Bước 4: Chỉ cần chọn tất cả dữ liệu của tệp Google Tài liệu ➡️ Nhấn Ctrl + C (Hoặc nhấp chuột phải ➡️ Chọn bản sao) ➡️ Chuyển đến tệp Word mới trong máy tính của bạn ➡️ Nhấn Ctrl + V (Hoặc click chuột phải) ➡️ Chọn Dán) ➡️ Căn chỉnh, sửa dữ liệu ngon lành! + Bước 5: Vào cài đặt tương tự như bước 2 và bật lại JavaScript.

Cách download file Google Sheets, Google Docs chỉ xem được, bị chặn tải về, không cài plugin “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=BDUGzouxqWY

Tags của Cách download file Google Sheets, Google Docs chỉ xem được, bị chặn tải về, không cài plugin: #Cách #download #file #Google #Sheets #Google #Docs #chỉ #xem #được #bị #chặn #tải #về #không #cài #plugin

Bài viết Cách download file Google Sheets, Google Docs chỉ xem được, bị chặn tải về, không cài plugin có nội dung như sau: Cách tải file Google Sheets, Google Docs chỉ xem được, chặn tải, không cài plugin | Cách tải xuống được bảo vệ / chỉ xem / không thể tải xuống / Google Trang tính, Google Tài liệu không có tiện ích mở rộng / không có plugin Cách tải xuống được bảo vệ / chỉ xem / không thể tải xuống / Google Trang tính, Google Tài liệu không có tiện ích mở rộng / không có plugin Cách tải xuống được bảo vệ / xem chỉ / không thể tải xuống / Google Trang tính, Google Tài liệu không có tiện ích mở rộng / không có plugin Chương: 00: 00 Tải xuống dữ liệu từ Google Trang tính hoặc tệp Google Tài liệu mà chỉ có thể xem mà không cần cài đặt thêm bất kỳ plugin nào vào trình duyệt | Cách tải xuống được bảo vệ / chỉ xem được / không tải được / Google Trang tính, Google Tài liệu không có tiện ích mở rộng / không có plugin 01:12 Hướng dẫn cách tải dữ liệu từ tệp Google Trang tính có thể xem được | Cách tải xuống được bảo vệ / chỉ xem / không thể tải xuống / Google Trang tính không có tiện ích mở rộng / không có plugin 05:09 Hướng dẫn tải dữ liệu từ tệp Google Tài liệu hiển thị | Cách tải xuống được bảo vệ / chỉ xem được / không tải được / Google Docs không có đuôi / không có plugin 💡💡💡 Trường hợp: Trong quá trình làm việc với dữ liệu trong Google Sheets hay Google Docs, đôi khi bạn thấy một tập tin rất lớn. đẹp và muốn tải xuống, nhưng không thể. Vì file dữ liệu trên Google Sheets hay Google Docs chỉ để xem, đọc nên không tải được, không sao chép, không in được, thậm chí không thể bấm hay chỉnh sửa. Vì vậy, trong video này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tải dữ liệu từ tệp Google Sheets hoặc Google Docs mà chỉ có thể xem được mà không cần cài đặt thêm plugin trên trình duyệt. Điều này sẽ cho phép chức năng sao chép, nhưng bạn vẫn phải sao chép và tạo bảng tính trong Excel hoặc tài liệu trong Word theo cách thủ công. ✳️✳️✳️ TH1: Quản lý tệp Google Trang tính: + Bước 1: Mở liên kết Google Trang tính để tải xuống Ví dụ: + Bước 2: Trong liên kết, thay “edit # gid = 590977250” bằng “htmlview”. Tệp Google Trang tính được hiển thị ở dạng xem HTML – chế độ xem ngôn ngữ siêu văn bản + Bước 3: Chỉ cần chọn tất cả dữ liệu của trang Google Sheets ➡️ Nhấn Ctrl + C (Hoặc nhấp chuột phải ➡️ Chọn sao chép) ➡️ Chuyển đến trang tính của tệp Excel mới trên máy tính ➡️ Nhấn Ctrl + V (Hoặc nhấp chuột phải ➡️ Chọn Dán) ➡️ Xóa các cột và hàng thừa là xong! + Bước 4: ➡️ Căn chỉnh sửa dữ liệu ngon lành! ➡️ Làm tương tự với các sheet còn lại ️✳️✳️ TH2: Quản lý file Google Docs: + Bước 1: Mở link Google Docs để tải về ví dụ: + Bước 2: Vào phần Cài đặt của trình duyệt Google Chrome ➡️ Tìm kiếm bằng keyword Javasci ➡️ Vào Site Settings ➡️ Vào JavaScript, chọn Blocked (vô hiệu hóa chức năng cho phép) + Bước 3: Quay lại link Google Docs và refresh (tải lại) ➡️ Trong link thay thế chỉnh sửa bằng file Google Docs mobilebasic hiển thị trong Chế độ xem cơ bản – chế độ xem di động ➡️ Nhấn Enter + Bước 4: Chỉ cần chọn tất cả dữ liệu của tệp Google Tài liệu ➡️ Nhấn Ctrl + C (Hoặc nhấp chuột phải ➡️ Chọn bản sao) ➡️ Chuyển đến tệp Word mới trong máy tính của bạn ➡️ Nhấn Ctrl + V (Hoặc click chuột phải) ➡️ Chọn Dán) ➡️ Căn chỉnh, sửa dữ liệu ngon lành! + Bước 5: Vào cài đặt tương tự như bước 2 và bật lại JavaScript.

#1 Cách download file Google Sheets, Google Docs chỉ xem được, bị chặn tải về, không cài plugin Mới Nhất

Từ khóa của Cách download file Google Sheets, Google Docs chỉ xem được, bị chặn tải về, không cài plugin: hướng dẫn tải tài liệu

Thông tin khác của Cách download file Google Sheets, Google Docs chỉ xem được, bị chặn tải về, không cài plugin:
Video này hiện tại có 10370 lượt view, ngày tạo video là 2020-06-10 22:14:02 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=BDUGzouxqWY , thẻ tag: #Cách #download #file #Google #Sheets #Google #Docs #chỉ #xem #được #bị #chặn #tải #về #không #cài #plugin

Cảm ơn bạn đã xem video: Cách download file Google Sheets, Google Docs chỉ xem được, bị chặn tải về, không cài plugin.