Chuyên mục: Cơ bản | Thương hiệu: NOKIA | Đăng lúc: 00:00, 09-06-2013

Tìm hiểu cách sử dụng công cụ Microsoft Office Mobile.


Giới thiệu về Microsoft Office Mobile

Chọn > Office .

Microsoft Office Mobile là một văn phòng di động. Chuyển đến hub Office để tạo và chỉnh sửa tài liệu Word và sổ làm việc Excel, mở và xem trình chiếu PowerPoint, tạo ghi chú với OneNote và chia sẻ tài liệu với SharePoint. Bạn cũng có thể lưu tài liệu lên Windows SkyDrive.

Microsoft Office Mobile bao gồm các ứng dụng sau:

 • Microsoft Word Mobile
 • Microsoft Excel Mobile
 • Microsoft PowerPoint Mobile
 • Microsoft OneNote Mobile
 • Microsoft SharePoint Workspace Mobile
 • Windows SkyDrive

Đọc tài liệu Microsoft Office

Trong trung tâm Office, bạn có thể xem tài liệu Microsoft Office, chẳng hạn như tài liệu Word, sổ làm việc Excel hoặc thuyết trình PowerPoint.

Chọn > Office .

Trượt đến documents.

Chọn một tập tin Word, Excel hoặc PowerPoint.

Tạo và chỉnh sửa tài liệu Word

Làm đẹp tài liệu của bạn khi đang di chuyển với Microsoft Word Mobile. Bạn có thể tạo tài liệu mới, chỉnh sửa tài liệu hiện có và chia sẻ công việc của bạn trên trang Sharepoint.

Chọn > Office và trượt đến documents.

Tạo tài liệu mới

 • Chọn biểu tượng .
 • Chọn một tập tin Word trống hoặc một mẫu.
 • Viết văn bản của bạn.
 • Để lưu tài liệu, hãy chọn biểu tượng > save .

Chỉnh sửa tài liệu

 • Chọn tập tin Word.
 • Để chỉnh sửa văn bản, hãy chọn biểu tượng .
 • Để lưu tài liệu, hãy chọn biểu tượng > save .

Thay đổi định dạng và màu sắc văn bản

 • Chọn biểu tượng .
 • Chọn một từ. Để chọn nhiều từ, hãy kéo mũi tên ở mỗi đầu để mở rộng lựa chọn.
 • Chọn biểu tượng và chọn định dạng bạn muốn sử dụng.

Thêm bình luận

Chọn biểu tượng > biểu tượng .

Tìm văn bản trong tài liệu

Chọn tập tin Word và biểu tượng .

Gửi tài liệu trong e-mail

Chọn tập tin Word và biểu tượng > share... .

Mẹo:

Để truy cập nhanh vào một tài liệu quan trọng, bạn có thể ấn định tài liệu này vào màn hình bắt đầu. Trong trung tâm Office, hãy chọn và giữ tài liệu, sau đó chọn pin to start.

Tạo và chỉnh sửa sổ làm việc Excel

Không cần phải đến văn phòng để kiểm tra số liệu mới nhất. Với Microsoft Excel Mobile, bạn có thể tạo sổ làm việc mới, chỉnh sửa sổ làm việc hiện có và chia sẻ công việc của bạn trên trang Sharepoint.

Chọn > Office và trượt đến documents.

Tạo một sổ làm việc mới

 • Chọn biểu tượng .
 • Chọn một tập tin Excel trống hoặc một mẫu.
 • Chọn một ô và nhập giá trị hoặc văn bản.
 • Để lưu sổ làm việc, hãy chọn biểu tượng > save .

Chỉnh sửa sổ làm việc

 • Chọn tập tin Excel.
 • Để chuyển sang bảng làm việc khác, hãy chọn biểu tượng và chọn bảng làm việc.
 • Để lưu sổ làm việc, hãy chọn biểu tượng > save .

Thêm bình luận vào một ô

Chọn biểu tượng .

Áp dụng một bộ lọc ô

Chọn biểu tượng > apply filter .

Thay đổi định dạng ô và văn bản

Chọn biểu tượng > format cell... .

Tìm dữ liệu từ sổ làm việc

Chọn tập tin Excel và biểu tượng .

Gửi sổ làm việc trong e-mail

Chọn tập tin Excel và biểu tượng > share... .

Viết ghi chú

Ghi chú trên giấy dễ bị mất. Thay vì viết nhanh chúng trên giấy, bạn có thể viết ghi chú của mình với Microsoft OneNote Mobile. Theo cách này, bạn luôn có ghi chú bên mình.

Bạn cũng có thể đồng bộ các ghi chú lên Windows Live SkyDrive, xem và chỉnh sửa chúng với OneNote trên điện thoại, máy tính hoặc trực tuyến trong một trình duyệt web.

Chọn > Office và trượt đến notes.

 • Chọn biểu tượng .
 • Viết ghi chú.
 • Để định dạng văn bản, hãy chọn biểu tượng > format .
 • Để thêm một ảnh, hãy chọn biểu tượng .
 • Để ghi một tập tin âm thanh, hãy chọn biểu tượng .
 • Để lưu thay đổi, hãy bấm phím .

Nếu bạn đã cài đặt ID Windows Live ID trên điện thoại, những thay đổi sẽ được lưu và đồng bộ với sổ tay Personal (Web) mặc định của bạn trên Windows Live SkyDrive. Nếu không, những thay đổi của bạn sẽ được lưu trên điện thoại.

Gửi ghi chú trong e-mail

Chọn ghi chú và chọn biểu tượng .

Mẹo:

Để truy cập nhanh vào một ghi chú quan trọng, bạn có thể ấn định ghi chú này vào màn hình bắt đầu. Trong trung tâm Office, hãy chọn và giữ ghi chú, sau đó chọn pin to start.

Xem và chỉnh sửa thuyết trình PowerPoint

Thêm các hoàn thiện cuối cùng vào thuyết trình của bạn trên đường đến cuộc họp, với Microsoft PowerPoint Mobile.

Chọn > Office và trượt đến documents.

 • Chọn một tập tin PowerPoint và lật điện thoại sang bên để điện thoại ở chế độ phong cảnh.
 • Để duyệt giữa các slide, hãy trượt sang trái hoặc phải.
 • Để chuyển đến một slide cụ thể, hãy chọn biểu tượng và chọn tên của slide.
 • Để thêm ghi chú vào một slide, hãy chọn biểu tượng .
 • Để chỉnh sửa slide, hãy chọn biểu tượng .
 • Để lưu thuyết trình, hãy chọn biểu tượng > save .

Gửi thuyết trình trong e-mail

Chọn tập tin PowerPoint và biểu tượng > share... .

Xem truyền phát PowerPoint

Bạn có thể tham dự một cuộc họp khi đang di chuyển và xem thuyết trình PowerPoint được truyền phát qua internet trên điện thoại của bạn.

Mở email có chứa liên kết đến thuyết trình được truyền phát và chọn liên kết này.

Chia sẻ tài liệu với SharePoint Workspace Mobile

Làm việc trên tài liệu Microsoft Office được chia sẻ và cộng tác trên các dự án, lịch trình cũng như ý tưởng. Với Microsoft SharePoint Workspace Mobile, bạn có thể duyệt, gửi, chỉnh sửa và đồng bộ tài liệu trực tuyến.

Chọn > Office và trượt đến locations.

 • Chọn SharePoint, nhập địa chỉ web cho một trang SharePoint và chọn biểu tượng .
 • Khi bạn chọn một tài liệu, bản sao sẽ được tải về điện thoại của bạn.
 • Xem hoặc chỉnh sửa tài liệu và lưu thay đổi.
 • Để trở về SharePoint Workspace Mobile, hãy bấm phím .

Mẹo:

Để giữ một bản sao của tài liệu offline trên điện thoại, hãy chọn và giữ tài liệu, sau đó chọn always stay offline.

Lưu tập tin lên Windows Live Skydrive

Lưu, truy cập và chia sẻ tập tin Microsoft Office trên Windows Live SkyDrive. Bạn có thể tải các tập tin được lưu trên điện thoại lên SkyDrive để truy cập dễ dàng từ cả điện thoại và máy tính.

Để tải lên tập tin, bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản Windows Live của mình.

 • Chọn > Office , sau đó trượt đến locations.
 • Chọn Phone.
 • Chọn và giữ một tập tin, sau đó chọn share.

Theo Nokia

Tags: Nokia Lumia 800 , Microsoft Office Mobile